Vedenie SSPÚ

Zoznam kontaktov na expertov spoločnosti a oblasť pôsobenia:

Prof. Ing. Ján Híveš PhD.—prezident SSPÚ

Uveďte krátky životopis zamestnanca a popíšte jeho pracovné povinnosti.

E-mail: hives@sspu.sk

Mgr. Maroš Halama PhD.—viceprezident

Výskumný pracovník v oblasti korózie kovových materiálov, povrchových úprav, bezpečnosti nanotechnológií ...

Ing. Marta Bielková, CSc.

Uveďte krátky životopis zamestnanca a popíšte jeho pracovné povinnosti.

Ing. Dagmar Draganovská, PhD.

Uveďte krátky životopis zamestnanca a popíšte jeho pracovné povinnosti.

Ing. Peter Ivic

Sales manager pre Slovensko

E-mail: halama@sspu.sk

E-mail: bielkova@elchem.sk

E-mail: dagmar.draganovska@tuke.sk

E-mail: peter.ivic@gmail.com

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy

povrchové úpravy - korózia - galvanika - elektrochémia

Ing. Jaroslav Matúz

Obchodný riediteľ MATúz consulting s.r.o.—dodávka strojov a zariadení na povrchové úpravy

E-mail: jaroslav.matuz@matuz.sk

Mária Schwarzkopfová

Uveďte krátky životopis zamestnanca a popíšte jeho pracovné povinnosti.

E-mail: info@inpochem.sk

Doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc.

Uveďte krátky životopis zamestnanca a popíšte jeho pracovné povinnosti.

E-mail: tulejastanislav@gmail.com

Ing. Štefan Svetský, PhD.

Uveďte krátky životopis zamestnanca a popíšte jeho pracovné povinnosti.

E-mail: svetsky@stonline.sk

doc. Ing. Marta Chovancová, PhD.

Uveďte krátky životopis zamestnanca a popíšte jeho pracovné povinnosti.

E-mail: marta.chovancova@stuba.sk

doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.

Uveďte krátky životopis zamestnanca a popíšte jeho pracovné povinnosti.

E-mail: matilda.zemanova@stuba.sk

Sekretariát spoločnosti:

doc. Ing. Marta Chovancová, PhD.

Tel.: +421-2-593 25 774

E-mail: chovancova@sspu.sk

Copyright by Foxac ® 2014