Prof. Híveš

NATO projekt

Experti spoločnosti sú koordinátormi alebo spoluriešiteľmi nasledovných výskumných projektov:

Decontamination of chemical warfare agents by environmentally-friendly oxidants iron(IV) and iron(VI)

NATO Science for Peace and Security Programme

Prof. Híveš

EU Project

Centrum pre Materiály, vrstvy a systémy pre Aplikácie a ChemIcké procesy v extrémNych podmienkAch

ITMS: 26240120007

Mgr. Halama

Bilaterálny projekt s Rakúskom

CARPREDICOR: Aktívny korózny manažment v automobilovom priemysle:

Stanovenie koróznej aktivity bimetalických povlakov spriahnutím ANN s ENM

APVV SK-AT-0013-08

Mgr. Halama

Domáci projekt

Bezpečnosť nanotechnológií: Degradačné vlastnosti kovových nanočastíc v biomedicínskych aplikáciách

VEGA 01/0324/10

Projekty

domáce a zahraničné

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy

povrchové úpravy - korózia - galvanika - elektrochémia

Copyright by Foxac ® 2017

Prof. Híveš

EU-SMEs projekt

HardAlt: New generation of protective coatings alternative to hard chrome 

2013-2015

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt HardChromium