Tu nájdete Spoločnosťou pripravované konferencie a fotografie z podujatí organizovaných v minulých rokoch alebo akcie na ktorých sa zúčastnili experti.

Konferencie

20. jún 2019 Austria Trend Hotel Bratislava

Konferencia organizovaná STU Bratislava pod záštitou SSPÚ.

Kontakt na organizátorov:

E-mail: matilda.zemanova@stuba.sk

61. Galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách 2019

Košická korózna konferencia 2019

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy

povrchové úpravy - korózia - galvanika - elektrochémia

Copyright by Foxac ® 2019

6.—7. jún 2019, Košice Hotel

Konferencia organizovaná TUKE pod záštitou SSPÚ

Kontakt na organizátorov: maria.hagarova@tuke.sk

E-mail: kcc.fmmr@tuke.sk