1. Patríte do strednej vrstvy?

Je veľa definícií, kto patrí a kto nepatrí do strednej vrstvy. V praxi však na to existuje mnoho názorov. Treba si uvedomiť, že do strednej vrstvy môžeme zaradiť ľudí nie len podľa toho, koľko zarábajú ale aj to, čo vlastnia, čo si môžu dovoliť  a koľko mesiacov dokážu vyžiť bez žiadneho príjmu. Na Slovensku platí, že rozdiely v platoch na východe a západe ovplyvňujú životnú úroveň. Ak vlastníte nehnuteľnosť, prípadne nehnuteľnosti a auto  a pred výplatou vám zostane ešte nejaký obnos peňazí, z ktorého si môžete odložiť, ste v strednej vrstve.

dluh

  1. Dá sa z chudoby dostať vzdelaním?

Na to, aby ste sa z nižšej vrstvy dostali na tú strednú bezpochyby potrebujete vzdelanie. V tomto je to oveľa ťažšie, pretože v chudobnejších regiónoch sa titul získava obtiažnejšie a pri vycestovaní za štúdiom si budete musieť siahnuť hlboko do vrecka. Tiež sa musíte poistiť svojím zameraním. Ísť študovať niečo, čo nemá veľké alebo žiadne uplatnenie sa nevyplatí. Na to, aby ste sa vyšplhali po rebríčku ekonomickej zdatnosti budete musieť obetovať mnoho času drvením sa na skúšky. Či už sa rozhodnete pre dráhu doktora, právnika alebo itčkára, celoživotné vzdelávanie je podmienkou. Preto nevoľte túto cestu, ak je pre vás škola utrpením.
Hoci sa to nezdá, v strednej vrstve sa môžete ocitnúť aj bez zdĺhavého štúdia na vysokej škole. A netreba vám ani žiadnu protekciu v lukratívnom zamestnaní.

aplikace

Remeslá, ktoré sa dnes len ťažko hľadajú sa dokážu pekne finančne odplatiť. Preto nie je niekedy na školu nestavať na gymnáziá, ale na stredné školy so špeciálnym zameraním. Hotelová akadémia vám dokáže uľahčiť život v budúcom podnikaní a strojnícke školy už teraz podporujú duálne vzdelávanie. To zaručuje prácu hneď po skončení školy, ale aj dôveryhodnú položku vo vašom životopise. Ak máte pocit, že vám niekoľko rokov po škole už nič nepomôže, aj tu sa mýlite. S trochou peňazí alebo s podporou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a Úradu práce sa môžete kvalifikovať v kurzoch, ktoré sa zameriavajú na dopyt na trhu ako aj na vyhliadky do budúcna.