Či už v prípade, kedy sa chce začínajúci podnikateľ vyhnúť zdĺhavému a časovo či byrokraticky náročnému postupu pri zakladaní novej firmy, tak aj v prípade, ak chce skúsený podnikateľ využiť potenciál nejakej šance a chytiť sa čo najrýchlejšie podnikateľskej príležitosti, v oboch prípadoch môže na nich pôsobiť atraktívne predaj sro s dph, teda konkrétne kúpa už hotovej či pripravenej „ready made“ spoločnosti. Eseročky, ktorá je zapísaná v Obchodom registri, zaregistrovaná pre DPH a má vybavené aj ďalšie body k tomu, aby mohla obchodovať, resp. podnikať.

počítače, administratíva

Známe a u podnikateľov populárne sa stávajú „ready made s.r.o.“, teda spoločnosti s ručením obmedzeným na predaj, ktoré vznikli za primárnym účelom, aby sa predali. Teda tie firmy na predaj, ktoré sú bez histórie a reálne sa s nimi ešte žiadna obchodná činnosť nevykonávala. Sú však „predzaložené“, majú splnené všetky body k tomu, aby sa s nimi dalo začať po prevode obchodného podielu v čo najkratšom čase reálne podnikať.

  • Majú pridelených niekoľko živnostenských oprávnení, majú pridelené IČO a DIČ, väčšina z nich je zaregistrovaná na daňovom úrade a je pri nich splnená aj základná podmienka pre fungovanie s.r.o.- majú zaplatené základné imanie vo výške 5000 eur.

Ak by sme mali nájsť jednu a tú najpodstatnejšiu výhodu hotovej firmy oproti zakladaniu novej firmy, tak je to hlavne úspora času a rýchlosť, akou sa s ňou dá pustiť do podnikania.

Spoločnosť sa kúpi v momente, ako sa jej obchodný podiel prevedie na kupujúceho a podá sa návrh na zápis týchto zmien do OR, kde je to už otázka len pár dní, kým sa tieto zmeny zaevidujú a prídu v platnosť.

podnikateľka, biznis

Je to tak vhodné riešenie nielen pre tých, čo by si chceli zjednodušiť byrokratické a administratívne postupy, ale takisto pre podnikateľov, čo vidia príležitosť v početnom a konkurenčne silnom odvetví, kde je vo veľa prípadoch práve čas dosť významným faktorom a otázkou úspechu. Kde má výhodu ten, kto sa príležitosti dokáže chytiť medzi prvými.