K zlúčeniu spoločností môže viesť mnoho dôvodov, či už nastane situácia, kedy jednoducho chcete ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, alebo máte ako podnikateľ spoločností viacero a chcete ich takýmto spôsobom spojiť do jednej. Zlúčenie spoločností však nemôže nastať len tak samovoľne, ale je nevyhnutné dodržať stanovené kroky. Základným krokom je samozrejme spísanie Zmluvy o zlúčení, pričom najprv sa spisuje jej návrh, na základe ktorého sa dohodnú bližšie informácie ohľadom zlúčenia v jednotlivých spoločnostiach.

podpis zmluvy

O tom, že dôjde k zlúčeniu je potrebné dostatočne vopred informovať aj úradné inštitúcie, medzi ktoré patrí napríklad Daňový úrad a oznámenie treba http://praha.vupsv.cz/webisnt/epcvupsv.htm zaslať aj do Obchodného vestníku. Čo sa týka vypracovania Zmluvy o zlúčení a jej spomínaného návrhu, ten musí byť schválený všetkými spoločníkmi zainteresovaných spoločností, ktoré sa majú spájať. V prípade, že je podľa spoločníkov návrh zmluvy vyhovujúci a nemajú k nemu žiadne pripomienky, spíše sa finálna podoba Zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice.

zlúčenie spoločností

Zmluva o zlúčení Ezmluva by mala obsahovať hlavne náležitosti týkajúce sa:

  • Základných informácií o všetkých zainteresovaných spoločnostiach, ktoré sa budú zlučovať spoločne do jednej novej spoločnosti
  • Vymedzenie výšky podielu každého spoločníka v novej zlúčenej spoločnosti, ktorá bude pokračovateľom v podnikaní
  • Výber štatutárneho orgánu a jeho členov v novej zlúčenej spoločnosti
  • Určenie časového termínu presného dátumu, od kedy budú zmeny platné a spoločnosti sa oficiálne k tomuto dňu zlúčia
  • Určenie časového termínu, od ktorého platí spoločníkom nárok práva na podiel zo zisku novej spoločnosti

Ak zmluva obsahuje všetky tieto dôležité náležitosti, môže sa prejsť k jej odoslaniu do Obchodného registra, pričom treba spolu s ňou odoslať rovnako aj návrh na vymazanie predošlej zaniknutej spoločnosti z registra.