Oprava kanalizácie pomocou náročných výkopových prác nie je pri všetkých poruchách kanalizácie nutná. Majitelia príslušnej vetvy odpadového potrubia sa tak vyhnú nepríjemnostiam v podobe rozkopaných trávnikov, chodníkov zo zámkovej dlažby alebo príjazdovej cesty. Následne práce, ktoré dávajú všetko do pôvodného stavu, sú často ešte oveľa drahšie ako tie, ktoré priamo súvisia s výkopovými prácami a výmenou poškodeného potrubia. Takže každý sa snaží vyhnúť príchodu bagrov a robotníkov s lopatami.

V súčasnosti existuje viacero účinných metód, ktoré dokážu zrenovovať poškodené potrubie aj bez toho, aby sme s k nemu dostávali využitím výkopových prác. Tieto metódy sa používajú v prípadoch, keď sú v potrubí praskliny alebo iné menšie poškodenia, ktoré už však nedovoľujú kanalizácii vykonávať maximálne svoju odvodovú funkciu.

výkopové práce

Takouto veľmi sofistikovanou a bezvýkopovou metódou je osadenie vložky na báze živice, ktorá sa do netesného potrubia vsunie pomocou tlaku vody. Po čase takáto vložka dokáže dostatočne vytvrdnúť, takže vzniknú súvislé nové steny potrubia, ktoré sú odolné a pevné ako pri novom potrubí. Táto metóda je nielenže veľmi rýchla a účinná, ale prierez opraveného potrubia sa zmenší iba minimálne a výsledný stav má dlhú životnosť.

potrubie

Inou metódou bez nutnosti odkrývania povrchovej zeminy je vťahovanie špeciálneho pružného potrubia, ktoré sa vťahuje do poškodenej časti potrubia cez revízne šachty. Takto sa vlastne dokonale obnovia steny potrubia v poškodenej časti, takže kanalizácia je ako nová. Táto metóda je vhodná až do priemeru 300 mm.

Takže pri problémoch kanalizácie je potrebné okamžite kontaktovať overenú spoločnosť, ktorá sa venuje opravám kanalizácie dlhodobo a má so všetkými metódami čistenia alebo opráv kanalizačných potrubí bohaté skúsenosti. Pri takej firme máte vždy istotu, že použitý spôsob opravy potrubia bude vždy ten optimálny.