Ceny energií sa v súčasnosti neustále zvyšujú, a preto sa mnoho ľudí, ktorí práve uvažujú o výstavbe rodinného domu, obracia k možnosti nízko energeticky nákladovej stavby. Vrátane finančných dôvodov ovplyvňuje tento fakt i to, že enormné využívanie energií nevplýva príliš priaznivo pre našu planétu, prírodu a životné prostredie. Oveľa šetrnejšie je tým pádom nie len pre naše peňaženky, ale i pre udržateľnosť Zeme a prírodných zdrojov zabezpečiť to, aby bola domácnosť, čo najviac energeticky úsporná. Táto podmienka je v dnešnej dobe natoľko dôležitá, že splnenie určitej úrovne energetickej hospodárnosti bolo taktiež zavedené aj do stavebnej legislatívy, ktorá hovorí o tom, že každý, kto momentálne stavia, potrebuje získať energetický certifikát na dom. Bez získaného energetického certifikátu, ktorý potvrdzuje hospodárnosť energií, nebude vaše obydlie schválené stavebným úradom a zároveň nebude tým pádom ani možné ho úspešne skolaudovať.

energie a financie

Problém týkajúci sa energií je potrebné brať naozaj vážne, nakoľko legislatíva taktiež vraví o tom, že každá budova, ktorá bola postavená po roku 2016 musí povinne vyhovovať energetickej kategórií triedy A1. Ostatné stavby, ktoré boli postavené v skorších rokoch by zase mali dodržať aspoň splnenie energetickej hospodárnosti triedy B.

energetický certifikát

Čo sa týka ďalších rozdelení do energetických tried, na energetickom certifikáte, ktorý získate po preskúmaní hospodárnosti vášho rodinného domu, môžete nájsť pridelenie triedy od písmena A po písmeno G. Čím vyššie písmeno v abecede je k vášmu domu priradené, tým lepšie spĺňa stanovené štandardy ekonomickej hospodárnosti. Okrem výstavby a kolaudácie rodinného domu, budete energetický certifikát potrebovať rovnako aj pri prípadnom predaji nehnuteľnosti alebo jej prenájme. Pozor na dodržiavanie energetických štandardov treba však dávať taktiež aj pri starších domoch a obydliach, ktoré prešli čiastočnou či úplnou rekonštrukciou.