Nápad s vlastným biznisom možno skrsol už v každom z nás, ale málokto má na to aj odvahu. Pustiť sa do „neznámych vôd“ je riskantné, ak nemáte vopred premyslený podnikateľský zámer a zdroj financií na jeho pokrytie, prípadne alternatívu, ak by tento variant zlyhal. Založiť firmu dnes nie je až také problematické, ale ťažšie je udržať jej chod a fungovanie, pretože podmienky na trhu sú neúprosné a biznis si vyžaduje vaše nepretržité nasadenie, to znamená založenie sro niekedy aj 24 hodín denne, a to je ohromná záťaž. Možnosťou je rozdeliť si tieto povinnosti s ďalším spoločníkom alebo do práce môžete zainteresovať dokopy až 50 ľudí.

Doma alebo v kancelárii, pracovať sa dá všade

Spoločnosť s ručením obmedzeným je možné založiť ako jedna osoba, ale môže ich byť až 50, jej základné imanie je vo výške 5000,-eur a každý zo spoločníkov je ručiteľom za jej záväzky výškou svojho nesplateného vkladu, ktorý je aj zapísaný v OR. Ľudia na Slovensku najčastejšie zakladajú spoločnosť s ručením obmedzeným, pretože tá môže začať fungovať okamžite po podpísaní zakladateľskej zmluvy.

Popularita tejto formy podnikania sa skrýva vo viacerých výhodách, ktoré poskytuje:

-spoločník do základného imania vkladá minimálnu sumu 750,-eur

-pri porušení záväzkov firma môže ručiť iba výškou svojho majetku

-základné imanie spoločnosti má malú hodnotu

-firma má jednoduchú organizačnú štruktúru a aj zakladanie je pomerne rýchle

-tieto spoločnosti majú 21% daň bez ohľadu na to aké príjmy a zisky vykazujú

S.r.o. je možné založiť do 48 hodín a cena je 290,-eur, v ktorej je zahrnuté:

-spracovanie kompletnej dokumentácie pri jej zakladaní

-zostavenie zakladateľskej listiny či spoločenskej zmluvy

-konzultácie ohľadom podnikateľského zámeru

-zapísať je možné ľubovoľný počet živností

-podania, zápisy a preberanie dokumentov od úradov a súdu

Je dôležité byť súčasťou tímu

Rozbeh firmy treba nahlásiť aj úradom, OR, ŽR, daňovému úradu a podobne, všetky úkony však môžete vykonávať elektronicky. Okrem základných informácií o firme treba uviesť aj sídlo, a to si môžete jednoducho zvoliť aj ako virtuálne, je to finančne aj časovo prijateľnejšie. Potom už treba iba pracovať, aby spoločnosť vykazovala zisky a vy sa tak budete môcť tešiť z jej prosperity.