Vzdelávame sa už od základnej školy. Každý žiak sa musí naučiť základy, ktoré mu budú prospešné v ďalšom štúdiu. Aj vaše deti sú v rôznych vekových kategóriách a chodia do rôznych druhov škôl? Učia sa radi? Nemusíte ich do učenia nútiť ani tlačiť? O akej strednej škole sníva vaše dieťa? Chce dosiahnuť maturitnú skúšku alebo mu stačí výučný list?

žiak

Učenie na základnej škole

Žiak na základnej škole dostáva základné podklady do života. Je to čítanie, písanie a počítanie. Na základnej škole sa učia aj rôzne vedy, napríklad prírodoveda či vlastiveda. Potrebujú vedieť aj niečo o krajine, kde sa narodili a kde vyrastajú. Práve na tom im slúži predmet s názvom vlastiveda. Prírodoveda je zameraná skôr na prírodné vedy. Objavujú tu svet vody, rôznych pokusov a učia sa zaujímavosti o počasí napríklad. Na základnej škole majú aj hudobnú či výtvarnú výchovu. Naučia sa pochopiť svoju kreatívnu stránku alebo aj či majú dobrý sluch. Z niektorých žiakov vyrastú aj hudobníci.

žiačka strednej školy

Učenie na strednej škole

Na strednej škole sa už učia deti podrobnejšie predmety. Vlastivedu vystriedal zemepis a prírodovedu vystriedal prírodopis. Obidva predmety sú pokročilejšou verziou tej na základnej škole. Strednú školu si už vyberajú zväčša deti sami. Poznáme ekonomickú strednú školu, stavebnú školu, potravinársku školu alebo aj učňovku. Na učňovku sa dostanú tí žiaci, ktorí učenie berú na ľahkú váhu. Sú to väčšinou takí záškoláci, ktorým sa nechce učiť. Na takú školu by ste sa nechceli dostať, no mnohých zaujme práve kvôli tomu, že tam je veľa praxe, s ktorou získajú výučný list. S výučným listom si neskôr môžu dorobiť aj maturitnú skúšku. Či sme teenager alebo malým žiakom, každý sa učíme nové veci. Nestačí vám vedieť to, čo ste sa naučili ako malé bábätko. Potrebujete svoje vedomosti vyvíjať na vyššiu úroveň.