V dnešnej dobe energetickej krízy sa môže vyskytnúť množstvo ekonomických problémov, ktoré zásadne môžu vplývať aj na vašu podnikateľskú činnosť. Hoci by sme si priali, aby finančné záležitosti prebiehali bezproblémovo, nie vždy je to možné docieliť. Stalo sa aj vám, že vám dlžník opakovane ignoroval z rozličných dôvodov na vaše výzvy na plnenie záväzkov? Čo robiť v prípade, ak záväzok nie je uhradený a nechcete záležitosť riešiť priamo súdnou cestou? Ak nemáte v tomto smere skúsenosti, je rozumné hľadať ďalšie riešenia. Je možné ešte raz urgovať dlžníka výzvou o zmier, ktorý je návrhom na mimosúdne vyrovnanie, a teda v istom zmysle odškodnenie.

pokus o mír

Ak nemáte skúsenosti s podobným typom žiadosti, vyskúšajte bezplatne náš portál eZmluva, kde je tlačivo – pokus o zmier Ezmluva – voľne vyhľadateľné a poskytuje jednoduchý návod na vytvorenie formuláru, ktorý si môžete navyše napísať sami, v pohodlí domova. Pokus o zmier je komunikáciou medzi veriteľom (právnickou osobou) a dlžníkom (právnickou osobou), pričom v oboch prípadoch je potrebné uviesť plné znenie sídla firmy, IČO a DIČ. V predmetnej žiadosti je treba uviesť, že už v minulosti sme sa pokúsili o pripomenutie záväzkov prostredníctvom 1. a 2. upomienky, ale vaša žiadosť nebola splnená aj napriek jej oprávnenosti vyplývajúcej z predošlej dohody medzi oboma stranami.

dohoda

Na žiadosti sa zvyčajne uvádza aj termín splatnosti požiadavky – odporúča sa vyplatiť dlžobu do troch dní a máte nárok aj na penále z omeškania v určitom percentuálnom navýšení. Nezabudnite na žiadosti uviesť dátum a vlastnoručný podpis vzhľadom na to, že môže byť neskôr predmetom súdneho pojednávania. Spoločnosť eZmluva sa profesionálne zaoberá podnikateľskou činnosťou – založení rôznych typov spoločností či ich zánikom a poskytuje profesionálne služby skúsených advokátov. Úvodná konzultácia je bezplatná. Ak vás naše služby oslovili a radi by ste ich využili, získajte viac informácií na našej dostupnej webstránke – nájdete tam aj kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého môžeme komunikovať o vašich požiadavkách.